2024.07.04 - 12:41
Wszystkie godziny podano według GMT+2

Frekwencja według roku Wstępne wyniki

Wykres

Frekwencja w Unii Europejskiej według roku (w punktach procentowych)
Rok Unia Europejska
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%
2024 51,05%

Źródło: Verian na zlecenie Parlamentu Europejskiego

2024.07.04 - 12:41
Wszystkie godziny podano według GMT+2

Frekwencja według kraju (%) Wstępne wyniki

Frekwencja w Unii Europejskiej według krajów i lat (w punktach procentowych)
Kraj 1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014 2019 2024
Belgia BE 91,36 92,09 90,73 90,66 91,05 90,81 90,39 89,64 88,47 89,01
Dania DK 47,82 52,38 46,17 52,92 50,46 47,89 59,54 56,32 66,08 58,25
Niemcy DE 65,73 56,76 62,28 60,02 45,19 43,00 43,27 48,10 61,38 64,74
Irlandia IE 63,61 47,56 68,28 43,98 50,21 58,58 58,64 52,44 49,70 50,65
Francja FR 60,71 56,72 48,80 52,71 46,76 42,76 40,63 42,43 50,12 51,49
Włochy IT 85,65 82,47 81,07 73,60 69,76 71,72 66,47 57,22 54,50 48,31
Luksemburg LU 88,91 88,79 87,39 88,55 87,27 91,35 90,76 85,55 84,24 82,29
Holandia NL 58,12 50,88 47,48 35,69 30,02 39,26 36,75 37,32 41,93 46,18
Wielka Brytania UK 32,35 32,57 36,37 36,43 24,00 38,52 34,70 35,60 37,18
Grecja EL 81,48 80,59 80,03 73,18 70,25 63,22 52,54 59,97 58,69 41,39
Hiszpania ES 68,52 54,71 59,14 63,05 45,14 44,87 43,81 60,73 49,21
Portugalia PT 72,42 51,10 35,54 39,93 38,60 36,77 33,67 30,75 36,63
Szwecja SE 41,63 38,84 37,85 45,53 51,07 55,27 53,39
Austria AT 67,73 49,40 42,43 45,97 45,39 59,80 56,25
Finlandia FI 57,60 30,14 39,43 38,60 39,10 40,80 40,40
Czechy CZ 28,30 28,22 18,20 28,72 36,45
Estonia EE 26,83 43,90 36,52 37,60 37,60
Cypr CY 72,50 59,40 43,97 44,99 58,86
Litwa LT 48,38 20,98 47,35 53,48 28,35
Łotwa LV 41,34 53,70 30,24 33,53 33,82
Węgry HU 38,50 36,31 28,97 43,36 59,46
Malta MT 82,39 78,79 74,80 72,70 73,00
Polska PL 20,87 24,53 23,83 45,68 40,65
Słowenia SI 28,35 28,37 24,55 28,89 41,80
Słowacja SK 16,97 19,64 13,05 22,74 34,38
Bułgaria BG 29,22 38,99 35,84 32,64 33,78
Rumunia RO 29,47 27,67 32,44 51,20 52,42
Chorwacja HR 20,84 25,24 29,85 21,35
Łącznie w UE EU 61,99 58,98 58,41 56,67 49,51 45,47 42,97 42,61 50,66 51,05

Źródło: Verian na zlecenie Parlamentu Europejskiego